Ať máme ve všem jasno

Úvodní informace

 1. Tyto informace o použití souborů cookies a analýze webových stránek jsou určeny uživatelům webových stránek https://www.mojepole.cz (dále jen "Webové stránky").
 2. Provozovatelem Webových stránek je obchodní společnost Přímý prodej půdy s.r.o., se sídlem: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 09773321, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 341915 (dále jen „Společnost“). Práva a povinnosti Provozovatele, jakož i uživatelů Webových stránek se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“). Rozhodným právem je právo České republiky.
 3. Používáte-li Webové stránky, může za níže uvedených podmínek docházet ke shromažďování vašich dat ve formě cookies.

Co jsou cookies?

 1. Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies obsahují údaje v maximálním rozsahu (některé cookies neobsahují žádné osobní údaje, některé část uvedených): IP adresa, MAC (Media Access Control) adresa, chování návštěvníka na webové stránce, doba pobytu na webové stránce, vyhodnocení reklam, odkud uživatel na webovou stránku přišel a co bylo předmětem jeho hledání před příchodem na webovou stránku. Cookies také napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies používáme?

 1. Cookies pomáhají k Vašemu efektivnímu prohlížení webových stránek, jejich rozvoji a rovněž zobrazování reklamních sdělení. Cookies zejména slouží k:
  • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby Vaše činnosti při vyplňování formulářů a v klientské sekci byly maximálně prediktivní;
  • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
  • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
  • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
  • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
  • Nabízení reklamy uživatelům u všech našich partnerů.

Jak dlouho cookies uchováváme?

 1. Webové stránky používají následující typy cookies z hlediska doby jejich zpracování:
  • Relační cookies, jedná se o cookies, které náleží pouze jedné relaci, tj. doby kdy vstoupíte na webovou stránku až do doby, než uzavřete webový prohlížeč.
  • Permanentní cookies - jedná se o cookies, které uchováváme po dobu nejvýše 12 měsíců, a slouží zejména k identifikaci návratu zařízení identifikovaného MAC adresou na webovou stránku. Zařízení však může mít i více MAC adres, přičemž cookies jsou v takovém případě stejné.

Typy cookies podle jejich funkce

 1. Webové stránky používá následující typy cookies z hlediska jejich funkce:
  • Nutné – jedná se o cookies nezbytné pro fungování Webových stránek nebo pro poskytnutí služby vyžádané uživatelem.
  • Statistické – jedná se o cookies zajišťující informace o tom odkud návštěvník prochází, jaké vyhledávací zařízení bylo využito, dobu návštěvy na Webové stránce, způsob využívání Webové stránky, chování návštěvníka,
  • Marketingové – shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí, zobrazování nabídek inzerentů třetích stran, hodnocení efektivity reklamy napříč webovými stránkami, hlášení kroků uživatele na Webové stránce, kliknutí na reklamu partnera či inzerenta.

Souhlas a jeho odvolání

 1. K využívání statistických a marketingových cookies můžeme přistoupit pouze s vaším souhlasem. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný a můžete ho kdykoli změnit nebo odvolat na info@mojepole.cz. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním cookies, můžete zabránit jejich zpracování rovněž změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem. V případě, že se rozhodnete souhlas neudělit či jej odvoláte, nebudeme Vám moci doručovat personalizovaný obsah a/nebo se Vám bude zobrazovat méně relevantní reklama.

Jak mít cookies pod kontrolou?

 1. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Cookies si můžete ve svém webovém prohlížeči spravovat, a to tak, že některá můžete zakázat a některá z nich povolit. Dejte však pozor, pokud některé cookies zakážete, může se stát, že nebudete moci plně využít některých funkcí našich webových stránek a plného komfortu, které cookies poskytují. Může se také stát, že některé funkce našich webových stránek vám nemusí fungovat správně. Návod na konfiguraci cookies, u nejčastěji používaných prohlížečů naleznete níže.

Dotazy a stížnosti

 1. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, kontaktujte nás na e-mailu info@mojepole.cz nebo na telefonním čísle: +420 779 998 118.
 2. Pokud jsme Vám nevyhověli nebo nejste s poskytnutou informací nebo vyřízením Vaší žádosti spokojeni, můžete podat stížnost k dozorovému úřadu:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  tel.: +420 234 665 111
  www.uoou.cz

Přímý prodej půdy s.r.o.

Deaktivace cookies

Odstranění cookies

Internet Explorer

 • Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení" (ozubené kolečko).
 • Klikněte na "Možnosti Internetu".
 • Na záložce „osobní údaje“ zvolte „Upřesnit“.
 • Nastavte „blokovat“ soubory cookies a potvrďte.

 

Internet Explorer

 • Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení" (ozubené kolečko).
 • Klikněte na "Možnosti Internetu".
 • V historii procházení klikněte na „Odstranit“ a potvrďte.

 

Google Chrome

 • Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 • Zvolte oddíl "Rozšířená nastavení" a „Ochrana soukromí a zabezpečení“
 • Zvolte „Nastavení webu“ a „Soubory cookies a data webových stránek“.
 • Volbu „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookies“ změňte nastavení na „Nepovoleno“ a potvrďte.

 

Google Chrome

 • Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 • Zvolte oddíl "Rozšířená nastavení" a „Ochrana soukromí a zabezpečení“
 • Zvolte „Vymazat údaje o prohlížení“.
 • Potvrďte.

 

Microsoft Edge

 • Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 • Zvolte oddíl "Ochrana osobních údajů"
 • Zvolte „Blokovat všechny soubory cookies“
 • Potvrďte Vaše nastavení

Microsoft Edge

 • Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 • Zvolte oddíl "Ochrana osobních údajů"
 • Zvolte „Vymazat údaje o procházení“
 • Potvrďte předdefinovaný seznam k výmazu.